Informatie voor de huurder

Huur betalen, Automatische incasso en aanmaningen

Huur moet vóór of op de eerste van elke kalendermaand worden betaald. Bij achterstallige betalingen zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.

Automatische incasso kan aangevraagd worden. Voor een formulier kunt u mailen naar info@kesscorporation.com

Schade en onderhoud

Als u klachten heeft kunt u bellen naar 020-3446344 en mailen naar info@kesscorporation.com, wij zullen dan zo snel mogelijk iemand naar u toe sturen het probleem op te lossen. Ook bij spoedgevallen kunt u bellen en mailen.

Zelf iets veranderen aan uw woning

Mocht u iets willen veranderen aan uw woning, moet u eerst toestemming vragen. Dit kunt u doen door te mailen naar info@kesscorporation.com.

Verhuist u, dan brengt u uw huurwoning in de originele staat terug. Doet u dat niet? Dan kunnen we de kosten die we moeten maken om de woning in originele staat terug te brengen op u verhalen.

Heeft u grotere (bouwkundige) veranderingen op het oog?

Overleg die dan eerst met ons. Voor de beoordeling van uw aanvraag hanteren we specifieke criteria.

Heeft u bouwtekeningen, berekeningen en/of ander illustratief materiaal? Stuur die dan mee. Hierdoor kunnen we uw aanvraag sneller en beter beoordelen. U ontvangt binnen 4 weken van ons antwoord, voorzien van eventuele aanvullende voorwaarden.

Huurovereenkomsten, voorwaarden en algemene bepalingen

Huurovereenkomst >
Algemene bepalingen >

Huur opzeggen en vertrek uit woning

Wanneer u de huur opzegt moet u rekening houden met de opzegtermijn.

Precheck

Om de uitcheck voor u te vergemakkelijken zullen we eerst een afspraak maken met u voor een precheck. Hierbij wordt er gekeken of de woning in dezelfde staat is als wij aan u hebben opgeleverd. Mochten er nog bepaalde dingen worden aangepast naar de originele staat (denk aan witte muren, gedicht en gekitte gaten), heeft u nog ruim te tijd om te het te herstellen.

Uitcheck

Bij de uitcheck wordt er gekeken of de woning in originele staat is opgeleverd. Mocht dat niet zo zijn, zullen wij overwegen de aanpassingen die wij dan moeten doen, van de waarborgsom af te trekken.

Energie afmelden

Vergeet u niet af te melden bij uw energiemaatschappij als u gaat verhuizen. Dit doet u door de meterstanden van de gas-, elektriciteit en/of watermeter door te geven aan uw energieleveraar.

Waarborgsom

Waarborgsom zal, mits het gehuurde correct is opgeleverd, uiterlijk drie maanden na oplevering van het gehuurde terug worden gestort op uw rekening.

Huurverhoging

Elk jaar passen we de huur op 1 juli aan. U ontvangt daarover voor 30 april bericht. Wij baseren ons altijd op de wettelijk toegestane huurverhoging.

Drinkwater

Heeft u een watermeter? Dan betaalt u rechtstreeks aan Waternet. Heeft u geen watermeter? Dan betaalt u aan ons. Het bedrag dat u betaalt is gebaseerd op het aantal eenheden in uw woning (vastgesteld door Waternet).

Onderhuur

Als u uw woning wilt onderverhuren moet u eerst toestemming vragen door te mailen naar info@kesscorporation.com